Uniwersytet w Białymstoku jest jedną z ponad 50 uczelni w Polsce biorących udział w programie Santander Universidades, który wspiera rozwój studentów z niemal 1200 uczelni na całym świecie.

Dzięki przynależności do programu uczelnia zyskuje wsparcie merytorycznie i finansowe konferencji, badań i projektów lokalnych i międzynarodowych. Ponadto program wspiera kulturę przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim, umiędzynarodawia edukację poprzez stypendia zagraniczne, a także wspiera studentów w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów.

Program umożliwia studentom uzyskanie stypendiów krajowych i zagranicznych na najlepszych uczelniach z całego świata oraz udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce. Wspiera najlepsze pomysły i stowarzyszenia studenckie oraz daje możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

Dzięki udziałowi w programie Santander Universidades zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji następujące działania:

– Stypendia dla studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku – stypendia przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką.

– „Nagroda Santander Universidades” – nagroda przyznawana corocznie podczas inauguracji roku akademickiego najlepszym studentom.

– Podlaska Akademia Liderów – projekt umożliwiający poszerzenie wiedzy studentów UwB oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych i umiejętności, które powinien posiadać każdy lider. Projekt polegał na cyklu szkoleń podzielonych na dwa bloki: pierwszy z zakresu mediacji i negocjacji oraz rozwiązywania sporów i technik umiejętności negocjacyjnych oraz drugi poświęcony budowie i pracy w zespole, strategicznej analizie, wyszukiwaniu i weryfikacji oraz podejmowaniu decyzji.

Projekt „NO-AUTism! Kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem” – zostanie z niego sfinansowany m.in. na zakup sprzętu komputerowego, w tym laptopa z ekranem dotykowym, a także wyjazd badawczo-naukowy do USA studenta studiów doktoranckich z Wydziału Prawa UwB.

Stworzenie anglojęzycznego czasopisma naukowego The Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR), którego misją będzie naukowy transfer doświadczeń między Wschodem i Zachodem. Tytuł został już zarejestrowany, ma też własną stronę internetową.

Więcej informacji o programie Santander Universidades znajduje się na stronie internetowej programu.

Pliki do pobrania:

 


nowe


Wsparcie edukacji w czasach pandemii

Pandemia ograniczyła znacznie możliwości rozwoju kompetencji poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach, stażach itd. Aby wesprzeć młodych ludzi w tym trudnym czasie Grupa Santander przemodelowała i zintensyfikowała wsparcie jakie oferuje od lat środowisku akademickiemu.

Tylko w 2020 przekazaliśmy:

Stypendia Santander

W 2021 roku Stypendia Santander oferują wiele ciekawych projektów realizowanych z prestiżowymi partnerami z zagranicy oraz najlepszymi polskimi uczelniami. Wśród propozycji znajdą się m.in:

  • języki obce – kursy online prowadzone przez British Council oraz anglojęzyczne programy dotyczące m.in. poszukiwania pracy na globalnym rynku.
  • kompetencje cyfrowe – intensywne kursy online z zakresu programowania, Excela, SQLa, BigDate, automatyzacji, marketingu internetowego, wykorzystania narzędzi cyfrowych w codziennej pracy itd. Organizowane one będą m.in. z.Massachusetts Institute of Technology czy Ironhack.
  • umiejętności miękkie – znajdziemy też projekty realizowane m.in. z London School of Economy czy Esade dotyczące pracy zespołowej, umiejętności przywódczych, komunikacji, negocjacji, inteligencji emocjonalnej.
  • przedsiębiorczość –szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej oraz spotkania z przedsiębiorcami, którzy opowiedzą o swojej ścieżce kariery i biznesowych case studies.

Globalna platforma stypendialna

Nabór na wszystkie projekty finansowane przez Grupę Santander publikowane są na platformie santander-grants.com. Daje ona możliwość aplikowania na wybrane projekty realizowane nie tylko w Polsce, ale także te organizowane przez Santandera z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet Ameryki Południowej.


Zarejestruj się na santander-grants.com #DzielimySięWiedzą

Ważnym elementem działalności edukacyjnej jest też dzielenie się wiedzą. Eksperci Santander Bank Polska biorą udział w wielu szkoleniach i warsztatach odbywających się we współpracy z uczelniami.

Podobnie jak w poprzednim roku, w 2021 odbędzie się także flagowy projekt - Akademia Santander Universidades. W 2020 roku ponad 800 osób wzięło udział w cyklu webinarów z najwyższą kadrą zarządzającą bankiem.