Arcybiskup Sawa

Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski. Jego Eminencja ksiądz Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak) urodził się 15 kwietnia 1938 roku w Sniatyczach. W 1957 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, a w 1961 Chrześcijańską Akademię Teologiczną. W 1962 roku został wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1964 roku otrzymał święcenia diakońskie i rok później wyjechał na studia doktoranckie do Belgradu. Ukończył je w 1966 roku, uzyskując stopień naukowy doktora teologii. W 1966 roku otrzymał w Warszawie święcenia kapłańskie i został mianowany wychowawcą w Prawosławnym Internacie Metropolitalnym w Warszawie. 1 lipca 1966 roku został dyrektorem Kancelarii Metropolitalnej.

16 lutego 1970 roku został przełożonym prawosławnego monasteru w Jabłecznej. 29 listopada 1979 roku powołany przez Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na biskupa. 1 grudnia 1979 roku został mianowany ordynariuszem Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

31 lipca 1981 roku został przeniesiony na stanowisko ordynariusza Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. 17 kwietnia 1988 roku Jego Eminencję Sawę podniesiono do godności Arcybiskupa. 17 listopada 1990 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 21 grudnia 1993 roku został desygnowany przez Sobór Biskupów na ordynariusza Prawosławnej Diecezji Wojska Polskiego z zachowaniem stanowiska ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a 16 maja 1994 roku powołany przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. W 1996 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej awansował go na stopień generała brygady. 12 maja 1998 roku został wybrany przez Sobór Biskupów na stanowisko zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z tytułem: Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Ksiądz Arcybiskup Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski.

Od lutego 1999 roku Jego Eminencja Sawa jest kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Uroczyste wręczenie dyplomu Doktora Honoris Causa odbyło się 8 czerwca 2001 roku.