Identyfikacja wizualna UwB

Godłem Uniwersytetu w Białymstoku jest wizerunek Orła Białego Zygmuntowskiego, z głową zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami. Na jego wizerunku widnieje sześć gwiazd symbolizujących liczbę wydziałów w roku utworzenia uniwersytetu. Pod tym wizerunkiem umieszczone są litery "UwB" w wewnętrznym otoku znajduje się łacińska nazwa Universitas Bialostocensis. Pomiędzy tymi słowami widnieją dwie gwiazdy oraz zapisany cyframi arabskimi rok utworzenia uniwersytetu.

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie zasad używania i udostępniania godła Uniwersytetu w Białymstoku
oraz stosowania własnych znaków identyfikacyjnych


 

Godło UwB - CMYK - 300 dpi

 


Godło UwB - RGB - 300 dpi

 


Kolorystyka UwB


HEX:
#862633   |    #fffad1


Tła prezentacji multimedialnej UwB


Tło prezentacji PL (.png 16x9)

Tło prezentacji EN (.png 16x9)
Tło prezentacji RU (.png 16x9)
Tło prezentacji PL (.png 4x3)
Tło prezentacji EN (.png 4x3)
Tło prezentacji RU (.png 4x3)

Tło prezentacji PL 2017 (zip 16x9)
Tło prezentacji EN 2017 (zip 16x9)


Papier firmowy UwB

Papier firmowy Uniwersytetu w Białymstoku - plik .doc (Word)

UNIVERSITY OF BIALYSTOK document ENG - plik .doc (Word)