Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku

mgr Joanna Godlewska
adres: ul. Pogodna 65
archiwum@uwb.edu.pl 

tel. 85 745 78 91