Białostockie Archiwum Językowe

adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Pok. 146, 15-420 Białystok
e-mail: filolog@uwb.edu.pl
www: http://filologia.uwb.edu.pl/baj/redakcja.php
 
ukazuje się od:
2000 r.
 
ISSN:
1641-6961
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe, online

Czasopismo językoznawcze, artykuły z różnego zakresu, głównie językoznawstwo polonistyczne i slawistyczne (system gramatyczny, leksyka i frazeologia), problematyka historyczna (onomastyka, dialektologia, historia języka) i współczesna, inne obszary (język autorów). Język publikacji: polski, angielski, rosyjski, francuski, niemiecki. Poza artykułami także recenzje monografii językoznawczych (publikowanych w kraju i za granicą), słowników i atlasów językowych, krytycznych edycji materiałów językowych.

Redaktor naczelny:
prof. dr hab Bogusław Nowowiejski


Komitet Redakcyjny:
Elżbieta Awramiuk, Lilia Citko, Leonarda Dacewicz, Beata Kuryłowicz (sekretarz), Zenon Leszczyński, Bogusław Nowowiejski, Urszula Sokólska, Irena Szczepankowska, Joanna Szerszunowicz, Halina Święczkowska.


Rada Naukowa: Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski), Sabine Fiedler (Universität Leipzig, Deutschland), Irine Goshkheteliani (Shota Rustaveli State University, Georgia), Shin’ichiro lshikawa, (Kobe University, Japan),  Irena Masojć (Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius), Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), Ewa Sławkowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki), Bogdan Walczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Aleksander Zubow (Государственный Лингвистический Университет в Минске, Беларусь).

 

Redakcja Językowa: Olga Anchimiuk, Lutz Harbig, Kirk Palmer, Konrad K. Szamryk.