Członkowie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

kadencja 2020-2024


 1. prof. dr hab. Robert W. Ciborowski  - JM Rektor - przewodniczący

  profesorowie i profesorowie uczelni:
 2. prof. dr hab. Izabela Święcicka - Wydział Biologii
 3. dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - Wydział Biologii
 4. prof. dr hab. Joanna Karpińska - Wydział Chemii
 5. dr hab. Agnieszka Zofia Wilczewska, prof. UwB Wydział Chemii
 6. dr hab. Anna Gardocka - Jałowiec, prof. UwB Wydział Ekonomii i Finansów
 7. prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz - Wydział Ekonomii i Finansów
 8. dr hab. Anna Maria Harbig, prof. UwB - Wydział Filologiczny
 9. prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski - Wydział Filologiczny
 10. prof. dr hab. Jan Leszek Cieśliński - Wydział Fizyki
 11. prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski - Wydział Fizyki
 12. prof. dr hab. Cezary Kuklo - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 13. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 14. dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB - Wydział Matematyki
 15. dr hab. Bartosz Kosma Kwaśniewski, prof. UwB Wydział Matematyki
 16. dr hab. Wioleta Teresa Danilewicz, prof. UwB Wydział Nauk o Edukacji
 17. prof. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska - Wydział Nauk o Edukacji
 18. prof. dr hab. Adam Doliwa - Wydział Prawa
 19. prof. dr hab. Mariusz Popławski - Wydział Prawa
 20. prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska - Instytut Filozofii
 21. prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk - Instytut Informatyki
 22. dr hab. Małgorzata Anna Bieńkowska, prof. UwB - Instytut Socjologii
 23. dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska, prof. UwB - Instytut Studiów Kulturowych
 24. dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB - Instytut Zarządzania

  pozostali nauczyciele akademiccy:
 25. dr Elżbieta Zambrzycka-Szelewa - Wydział Chemii
 26. dr inż. Tomasz Poskrobko - Wydział Ekonomii i Finansów
 27. dr Robert Jerzy Szymula - Wydział Filologiczny
 28. dr Marek Brancewicz - Wydział Fizyki
 29. dr hab. Tomasz Mojsik - Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 30. dr Krzysztof Czykier - Wydział Nauk o Edukacji
 31. dr Paweł Czaplicki - Wydział Prawa
 32. dr Justyna Ewa Kulikowska-Kulesza - Wydział Prawa
 33. dr hab. Agnieszka Bołtuć - Instytut Informatyki
 34. mgr Łukasz Wołyniec - Instytut Socjologii

  przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów:
 35. Karolina Budziszewska - Wydział Chemii
 36. Agnieszka Gronostajska - Wydział Nauk o Edukacji
 37. Maciej Marcinkiewicz – Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
 38. Katarzyna Michnowska – Instytut Zarządzania
 39. Ewa Weronika Putra - Wydział Nauk o Edukacji
 40. Wiktoria Tarasiewicz - Wydział Prawa
 41. Wiktor Walewski – Wydział Prawa, przewodniczący samorządu studenckiego
 42. Jakub Wieremiejuk - Wydział Prawa
 43. Elwira Wilczewska - Wydział Fizyki
 44. mgr Katarzyna Kowalik - przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów

  pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
 45. mgr inż. Aneta Aleksandrowicz - administracja centralna
 46. mgr Kamil Kobosko - Wydział Nauk o Edukacji
 47. mgr Wiesław Wróbel - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

  z głosem doradczym:
 48. dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB - prorektor ds. kształcenia
 49. dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB - prorektor ds. rozwoju
 50. dr hab. Jolanta Muszyńska prof. UwB - prorektor ds. studenckich
 51. prof. dr hab. Mirosław Sobecki - dziekan Wydziału Nauk o Edukacji
 52. dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - dyrektor Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
 53. prof. dr hab. Leonard Etel - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 54. prof. dr hab. Marek Gębczyński - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 55. prof. dr hab. Adam Jamróz - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 56. prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - były rektor Uniwersytetu w Białymstoku
 57. mgr Tomasz Zalewski - kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku
 58. dr Katarzyna Łyszczarz - kwestor Uniwersytetu w Białymstoku
 59. dr Kamil Goryń - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
 60. mgr Agnieszka Gryka - przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” - Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku
 61. dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB - przewodniczący ZNP pracowników UwB
 62. dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB - przewodniczący NSZZ „Solidarność”

  zaproszeni goście:
 63. mgr Agnieszka Bujakowska - dyrektor Biura Rektora
 64. mgr Katarzyna Dziedzik - rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku
 65. mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk - radca prawny
 66. mgr Katarzyna Szołpińskia - radca prawny
 67. mgr Andrzej Parafiniuk - przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu w Białymstoku