FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

 Modyfikacja programów kształcenia na Wydziale Biologii i Wydziale ChemiI Uniwersytetu w Białymstoku
w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów i formularzy - chrońmy środowisko!

  Dokumenty wypełniane w przypadku wszystkich studentów przyjętych w 2020 roku na:

  • I rok studiów stacjonarnych I stopnia kierunku biologia
  • I rok studiów stacjonarnych II stopnia kierunku chemia

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania               Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

 Załączniki do deklaracji uczestnictwa:

  1. Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania                               
    1a. Kwestionariusz osobowy wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
  2. Oświadczenie uczestnika projektu - plik do pobrania                
    2a. Oświadczenie uczestnika projektu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania