Prorektor ds. rozwoju

Dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB

 
adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 70 65
e-mail: prorektor.rozwoj@uwb.edu.pl
 
Sekretariat prorektora:
mgr Marta Antoniuk

 

Miejsce zatrudnienia:
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych.

Prowadzi zajęcia z:
Prawa konstytucyjnego, Prawa wyznaniowego, Prawnych podstaw bezpieczeństwa

Wykształcenie:
1986 – matura, VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
1990 – magister prawa, dyplom z wyróżnieniem, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
1994 – radca prawny
1999 – doktor nauk prawnych, Uniwersytet w Białymstoku
2008 – Wyższy Kurs Obronny, Akademia Obrony Narodowej
2017 – doktor habilitowany nauk prawnych, Uniwersytet w Białymstoku

Doświadczenie zawodowe:
od 1991 r. – nauczyciel akademicki
1999-2002 – rzecznik dyscyplinarny ds. studentów
2005-2012 – prodziekan Wydziału Prawa, Uniwersytetu w Białymstoku
2012-2019 – pełnomocnik  Dziekana Wydziału Prawa ds. kierunku bezpieczeństwo  narodowe
2012-2016 – członek Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
2012-2019 – pełnomocnik Rektora ds. współpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej
2013-2019 – sekretarz Rady Konsultacyjnej przy Dziekanie Wydziału Prawa

Członkostwo:
2010-2011 – Krajowa Rada Prokuratury
2012-2015 – Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
2018 – Zespół interdyscyplinarny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. wsparcia czasopism naukowych
od 2018 r. – Zespół doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. infrastruktury badawczej

Dorobek naukowy:
kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym:
Konstytucyjno-ustawowa pozycja związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej, Białystok, 2016, ss. 384;
Prawo konstytucyjne (współautor), Białystok, 2014, ss. 468;
Evolution of constitutionalism in the selected states of Central and Eastern Europe (red.), Białystok, 2010, ss. 430;
Konstytucyjno-ustawowa regulacja stosunków społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Białoruś Конституционно-законодательное регулирование общественных отношений в Республике Польша и Республике Белорусь, (red.), Białystok, 2009, ss. 349;
Wielka Encyklopedia Prawa (autorstwo 35 haseł z prawa wyznaniowego), Warszawa, 2005, ss. 1321;
Prawo konstytucyjne i administracyjne. Podstawowe akty normatywne (współautor), Białystok, 1999, ss. 376.

Prywatnie:
rodzina: żonaty, dwoje dzieci
pasje: historia, strzelectwo, militaria.