Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 180 osób, w tym 122 kobiet i 58 mężczyzn
  • Liczba uczniów II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań UwB wspartych z EFS – 60 osób, w tym 39 kobiet i 21 mężczyzn
  • Liczba uczniów III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań UwB wspartych z EFS – 60 osób, w tym 40 kobiet i 20 mężczyzn
  • Liczba uczniów XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań UwB wspartych z EFS – 30 osób, w tym 25 kobiet i 5 mężczyzn
  • Liczba uczniów I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, którzy podnieśli kompetencje w ramach działań UwB wspartych z EFS – 30 osób, w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn