Białostockie Studia Literaturoznawcze

adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
e-mail: bsl@uwb.edu.pl
www: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/bsl
 
ISSN:
2082-9701

e-ISSN: 2720-0078

 
periodyczność i nakład:
półrocznik, 100 egz.
 
medium:
papierowe, pismo dostępne na Platformie Czasopism Wydziału Filologicznego i w Repozytorium UwB

„Białostockie Studia Literaturoznawcze”, powstałe z inicjatywy polonistów z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ukazują sie od roku 2010 jako rocznik, a od roku 2015 jako półrocznik. W czasopiśmie publikowane są prace z zakresu historii literatury polskiej i obcej, teorii literatury oraz metodologii badań literackich, a także studia komparatystyczne i krytycznoliterackie. Interesują nas również artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, sytuujące się na pograniczu literaturoznawstwa i takich dyscyplin, jak: kulturoznawstwo, językoznawstwo, geografia humanistyczna, historia, filozofia i socjologia.

„Białostockie Studia Literaturoznawcze” znajdują się na wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki (20 pkt.) i są indeksowane w bazach EBSCO (Humanities Source Ultimate i EBSCO Discovery Service), CEEOL, CEJSH, Google Scholar Citations, PBN.

 

Redaktor naczelny: Elżbieta Sidoruk

 

Rada Naukowa: Anna Barcz (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polska), Małgorzata Czermińska (profesor emerytowany, Uniwersytet Gdański, Polska), Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska), Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska i Stanford University, USA), Krystyna Jakowska (profesor emerytowany, Uniwersytet w Białymstoku, Polska), Bożena Karwowska (Univeristy of British Columbia, Canada),Renata Makarska (Johannes Gutenberg-Universitat Mainz, Niemcy), Danuta Szajnert (Uniwersytet Łódzki, Polska), Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski, Polska), Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska).