Procedura zawarcia umowy o współpracy międzynarodowej

 

Krok 1. Jednostka wnioskująca o zawarcie umowy powinna przesłać do Działu Współpracy Międzynarodowej jej szkic we wszystkich wersjach językowych, w jakich planowane jest podpisanie umowy. Jeśli umowa ma zostać podpisana wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest dostarczenie polskiego tłumaczenia.

Krok 2. Dział Współpracy Międzynarodowej przekazuje umowę do Zespołu Radców Prawnych, który następnie dokonuje weryfikacji jej treści. Zespół może poprosić o wniesienie poprawek do treści umowy.

Krok 3. Po akceptacji treści umowy, Dział Współpracy Międzynarodowej przesyła informację jednostce wnioskującej, celem przekazania do akceptacji Rady Wydziału/Rady Instytutu, która głosuje nad przyjęciem lub odrzuceniem danej umowy.

Krok 4. Po akceptacji Rady Wydziału/Rady Instytutu jednostka wnioskująca przesyła do Działu Współpracy Międzynarodowej dokumentację zawierającą:

- kopię zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawnych tekstu umowy,
- protokół z posiedzenia Rady Wydziału/Rady Instytutu potwierdzający zgodę na zawarcie umowy z uczelnią zagraniczną,
- prośbę Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu wnioskującego o zawarcie umowy, skierowaną do JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku o zaakceptowanie umowy o współpracy i jej podpisanie,
- określenie źródła finansowania kosztów realizacji umowy (jeśli wynika to z postanowień umowy).

Krok 5. Po zaakceptowaniu i podpisaniu umowy przez JM Rektora, Dział Współpracy Międzynarodowej:

- informuje jednostkę wnioskującą o decyzji JM Rektora,
- wysyła umowę do uczelni partnerskiej, celem podpisania jej przez przedstawiciela prawnego wskazanego w treści umowy.Do pobrania:

Wzór umowy o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia w języku angielskim
Wzór umowy o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia w języku polskim
Wzór umowy o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia w języku rosyjskim
Wzór umowy o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia w języku niemieckim

  


Realizowana współpraca - partnerzy