Miscellanea Historico-Iuridica

adres: Wydział Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
www: http://www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/
 
ukazuje się od:
2003 r.
 
ISSN:
1732-9132
 
periodyczność i nakład:
rocznik (wyjątkowo dwa w ciągu roku, np.: przez wydanie specjalne), 150 egz.
 
medium:
papierowe, on-line

W 2003 roku wydaliśmy pierwszy tomik prac pracowników naszego Zakładu Historii Państwa i Prawa (będącego częścią Katedry Nauk Historycznoprawnych), czym sygnalizowaliśmy naszą naukową obecność i aktywność zarówno na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak też w nauce historii prawa w Polsce. Dalsze lata nie były gorsze i co roku jesteśmy w stanie prezentować kolejne prace naukowe zarówno etatowo zatrudnionych w Zakładzie Historii Państwa i Prawa, jak też pracowników naszej macierzystej Katedry Nauk Historycznoprawnwych – z Zakładu Prawa Rzymskiego i Kanonicznego, ale też naszych współpracowników z zagranicy, naszych gości z Zachodu i Wschodu, także naszych Koleżanek i Kolegów z innych katedr naszego Wydziału, piszących niekiedy o prawie dawnym i niedawnym. W rezultacie wachlarz poruszanych zagadnień jest merytorycznie duży, ale - poza prawem rzymskim - wyraźnie skupia się na najnowszej historii prawa, na XX stuleciu, bo taka jest nasza aktualna specjalizacja naukowa. W każdym razie Miscellanea Historico-Iuridica stanowią prezentację naszych własnych prac. Od pewnego czasu poszerzyliśmy krąg prac w naszych tomikach o teksty dla dydaktyki, dla studentów. Pewnie nie będzie tego wiele, bo liczne w kraju podręczniki, a także wydania tekstów źródłowych, dla naszych dyscyplin w zasadzie zaspokajają zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne. Nie chcemy niczego dublować, z rzadka jednak trafiają się pewne białe plamy w dydaktyce i tylko takie chcemy zapełniać; przykładem może być prawo dawnego Związku Radzieckiego i do tego publikowaliśmy oryginalny tekst w tomie III. Inną naszą specjalnością jest podjęta inicjatywa publikowania ciekawych archiwaliów, z jakimi zetknęliśmy się w toku naszych kwerend. W zamierzeniu mamy uruchomienie także działu sygnalizującego nowe książki, zawierającego także ich krótką ocenę merytoryczną.

Redaktorzy naczelni: prof. zw. dr hab. Adam Lityński i dr Piotr Fiedorczyk
 
Rada naukowa: Soazick Kerneis (Université Paris Ouest Nanterre La Dense, France); Marian Klementowski (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland); Marju Luts-Sootak (Univ. of Tartu,Estonia); Piotr Niczyporuk (Univ. of Białystok, Poland); Kenneth J. Pennington (The Catholic University of America, Washington, USA); Janis Pleps (University of Latvia); Anton D. Rudokvas (St. Petersburg Univ., Russia); Karel Schelle (Masaryk Univ., Brno, Czech Republic); Dariusz Szpoper (Univ. of Gdańsk, Poland); Charles Szymanski (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania); Jaroslav Volkonovski (Univ. of Białystok, Faculty in Vilnius, Lithuania); Jan Zabłocki (Cardinal Stefan Wyszyński Univ., Warsaw, Poland)