Ogólne informacje na temat zasad odbycia praktyk są dostępne w zakładce informacje ogólne

 

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania wyjazdów z programu ERASMUS+ znajdują się w Zasadach finansowych wyjazdów.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Learning Agreement, należy składać mailowo na adres: s.leszczuk@uwb.edu.pl lub na adres: Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Świerkowa 20B pok. 11, 15-328 Białystok.

 

W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit miejsc wyjazdowych w okresie rekrutacyjnym, na wolne miejsca mobilnościowe prowadzona jest rekrutacja ciągła.

 

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się z DWM UwB, pod adresem mailowym: s.leszczuk@uwb.edu.pl lub telefonicznie: (85) 745 70 51.

 

 

UWAGA! 

Szanowni studenci, otrzymalismy informację z Agencji Narodowej o nierzetelnym podjesciu do praktykatów przyjmowanych przez firmę ASCARI a także CENTRALA SPACE w Birmingham (UK). Firma ASCARI działa w Czechach (powiązane z nią firmy Renturi oraz Tempo Training&Consulting) oraz w Niemczech (Ascari People Munchen) - skargi dotyczyły czeskiej placówki Ascari s.r.o., 

Prosimy zwracać szczególną uwagę przy wyborze firmy a przede wszystkim przy uzgadnianiu warunków odbywania praktyk!

  


NAJWAŻNIEJSZE INFOMACJE W SKRÓCIE:

- pobyt na praktyce może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy mogą być realizowane zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego. Wyjazdy realizowane w trakcie roku akademickiego wiążą się z koniecznością uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów. Zasadą są praktyki trwające do 3 miesięcy. 

 - udział w programie jest możliwy również w przypadku absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów. Warunkiem jest jednak zakwalifikowanie się na wyjazd przed obroną, tj. dostarczenie do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB kompletu wymaganych dokumentów zaakceptowanych przez wszystkie wskazane w nich strony;

 - praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/).

 - instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów.

 - stypendium na wyjazd wynosi:

1) w roku akademickim 2022/2023:

700 lub 600 € miesięcznie

2) w roku akademickim 2021/2022:

600, 650, lub 670 € miesięcznie

 

w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka. Lista krajów oraz szczegółowe warunki finansowania wyjazdów znajdują się w pliku 'zasady finansowe';

- aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić Learning Agreement (LA) oraz formularz zgłoszeniowy. Oba dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM), ul. Świerkowa 20 B, pokój 11 (parter). Instrukcje wypełniania LA znajdują się na stronach 6-9 dokumentu. Odnośniki oraz informacje o tym, gdzie odnaleźć kody dziedzin, sektory itp. znajdują się na stronie 10. W razie kłopotów lub pytań dotyczących uzupełnienia dokumentu należy kontaktować się z Koordynatorami prgramu Erasmus+, wyznaczonymi w obrębie Wydziałów i Instytutów. 

- kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do koordynatora wydziałowego (lista i kontakt w zakładce " Erasmus+") w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Następnie kompletne dokumenty należy dostarczyć do DWM.

  • studenci przed wyjazdem i po powrocie będą musieli wypełnić test językowy on-line. Chętne osoby w trakcie pobytu mogą również wziąć udział w kursie językowym on-line.

 

Wymagane dokumenty do wyjazdu na praktyki - rok akademicki 2022/2023 - REKRUTACJA 02.11. - 30.11.2022 r. 

 

Wymagane dokumenty do wyjazdu na praktyki - rok akademicki 2021/2022 - trwa rekrutacja ciągła!

 

Wymagane dokumenty do wyjazdu na praktyki - rok akademicki 2020/2021