Trzydniowe warsztaty wyjazdowe integracyjno-kulturowe są skierowane do studentów i pracowników zagranicznych oraz polskich i ma na celu pomoc w psychologicznym i społecznym funkcjonowaniu osobom przenoszącym się z jednej kultury do drugiej, w taki sposób aby w nowym otoczeniu poziom tego funkcjonowania był zbliżony do poziomu efektywności, jaki przejawiali oni w swoim rodzimym środowisku. Warsztaty integracyjno-kulturowe zostaną zrealizowane przez wykwalifikowaną oraz doświadczoną w komunikacji społecznej, analizie nowych zachowań komunikacyjnych, językoznawstwie, synchronicznym i diachronicznym, nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej oraz kultury krajów sąsiednich kadrę Wydziału Nauk o Edukacji oraz Wydziału Filologicznego.

Realizacja warsztatów w formie zajęć wyjazdowych umożliwi: bezpośrednią interakcję uczestników, poznanie swoich mocnych i słabych stron, większą otwartość, czy współpracę. Wspólny wyjazd w obce miejsce zwiększy zaangażowanie w podejmowane przez uczestników działania oraz jest doskonałą motywacją nie tylko do jak najefektywniejszego skorzystania ze szkolenia, ale i do dalszej pracy, nawet długo po zakończeniu jego odbywania. Szkolenia wyjazdowe to nie tylko nauka i poszerzanie wiedzy, ale również doskonały sposób na zintegrowanie się polskich oraz zagranicznych studentów i pracowników. Rezultatem działania będzie wzrost pozytywnego nastawienia uczestników do innych kultur i tradycji, a także kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz pogłębienie dialogu międzykulturowego.

Przewidziana liczba uczestników - 100.