Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej

 
adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok.
e-mail: archeus@post.pl
www: http://filologia.uwb.edu.pl/archeus/archeus.htm
 
ukazuje się od:
2000 r.
 
ISSN:
1641-5973
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe


Białorutenistyka Białostocka

 
adres: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15–420 Białystok
e-mail: belsk2009@yandex.by
www: http://ifw.uwb.edu.pl/białorutenistyka
 
ukazuje się od:
2009 r.
 
ISSN:
2081-2515
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 110 egz.
 
medium:
papierowe


Białostockie Archiwum Językowe

adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Pok. 146, 15-420 Białystok
e-mail: filolog@uwb.edu.pl
www: http://filologia.uwb.edu.pl/baj/redakcja.php
 
ukazuje się od:
2000 r.
 
ISSN:
1641-6961
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe, online


Białostockie Studia Literaturoznawcze

adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
e-mail: bsl@uwb.edu.pl
www: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/bsl
 
ISSN:
2082-9701

e-ISSN: 2720-0078

 
periodyczność i nakład:
półrocznik, 100 egz.
 
medium:
papierowe, pismo dostępne na Platformie Czasopism Wydziału Filologicznego i w Repozytorium UwB


Białostockie Studia Prawnicze

adres: Wydział Prawa, ul. A. Mickiewicza 1,15-213 Białystok
e-mail: j.matys@uwb.edu.pl
www: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=54
 
ukazuje się od:
2006
 
ISSN:
1689-7404
 
periodyczność i nakład:
półrocznik, 300 egz.
 
medium:
papierowa


Białostockie Teki Historyczne

adres: Instytut Historii i Nauk Politycznych, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
e-mail: rebeliant63@wp.pl
www: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/teki.php
 
ukazuje się od:
1995-1996, 2005-obecnie
 
ISSN:
1425-1930
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe, online


Creativity. Theories – Research – Applications

adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20 15-328 Białystok
e-mail: creativity@uwb.edu.pl
www: www.creativity.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
2014
 
ISSN:
2354-0036
 
periodyczność i nakład:
półrocznik
 
medium:
on-line
 
język:
angielski


Crossroads. A Journal of English Studies

adres: Wydział Filologiczny, ul. Liniarskiego 3, 15-420 Białystok
telefon: 85 7457450
e-mail: crossroads@uwb.edu.pl
www: http://www.crossroads.uwb.edu.pl/
 
ukazuje się od:
2013
ISSN:
2300-6250
periodyczność i nakład:
kwartalnik
medium:
on-line


Eastern European Journal of Transnational Relations

 
adres: ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
e-mail: eejtr@uwb.edu.pl 
www: http://eejtr.uwb.edu.pl 
 
ukazuje się od:
2017 r.

ISSN: 2544-9214
e-ISSN: 2544-9737
DOI: 10.15290/eejtr

periodyczność i nakład:

półrocznik, 200 egz.

medium:
papierowe, online
język:
angielski


Elpis

adres: Katedra Teologi Prawosławnej, ul. Ludwika Zamenhofa 15, 15-435 Białystok
telefon: 85 745-77-80
e-mail: ktp@uwb.edu.pl
www: http://elpis.edu.pl
 
ukazuje się od:
1999 r.
 
ISSN:
1508-7719
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 200 egz.
 
medium:
papierowe (referencyjne), online


Formalized Mathematics

adres: University of Bialystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 52, 15-420 Bialystok, Poland
e-mail: romat@mizar.org
www: http://mizar.uwb.edu.pl/fm/
 
ukazuje się od:
1990
 
ISSN:
1426-2630 (p) 1898-9934 (e)
 
periodyczność i nakład:
quarterly, 300
 
medium:
paper, on-line


Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych

adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
e-mail: smraube@wp.pl
www: http://idea.uwb.edu.pl/index.php 
 
ukazuje się od:
1987
 
ISSN:
0860-4487
 
periodyczność i nakład:
150 egz.
 
medium:
papierowa


Linguodidactica

adres: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok
 
ukazuje się od:
1997
 
ISSN:
1731-6332
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 100 egz. (w przypadku ostatnich tomów)
 
medium:
wersja papierowa


Miscellanea Historico-Iuridica

adres: Wydział Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
www: http://www.prawo.uwb.edu.pl/miscellanea/
 
ukazuje się od:
2003 r.
 
ISSN:
1732-9132
 
periodyczność i nakład:
rocznik (wyjątkowo dwa w ciągu roku, np.: przez wydanie specjalne), 150 egz.
 
medium:
papierowe, on-line


Optimum. Studia Ekonomiczne

adres: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Warszawska 63, 15-087 Białystok
e-mail: dorotta.gradzka@gmail.com
www: optimum.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
1998 r.
 
ISSN:
1506-7637
 
periodyczność i nakład:
dwumiesięcznik, 300 egz.
 
medium:
papierowe, on-line


Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
e-mail: parezja@uwb.edu.pl
www: www.parezja.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
2014
 
periodyczność:
półrocznik
 
medium:
papierowe
 
język:
polski


Pogranicze. Studia Społeczne

adres: Instytut Socjologii, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet W Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok 15-420
telefon: 85 745-71-04
e-mail: pogranicze@gmail.com
www: pogranicze.soc.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
1992
 
ISSN:
1230-2392
 
periodyczność i nakład:
rocznik, od 2013 półrocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe, on-line


Polityka & Bezpieczeństwo

adres: Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
e-mail: office@polityka-bezpieczenstwo.pl
www: www.polityka-bezpieczenstwo.pl
 
ukazuje się od:
2012
 
ISSN:
2300-1569
 
periodyczność i nakład:
półrocznik
 
medium:
on-line


Rocznik Teologii Katolickiej

e-mail: ktk@uwb.edu.pl
www: www.ktk.uwb.edu.pl/rtk
 
ukazuje się od:
2002
 
ISSN:
1644-8855
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 250 egz.
 
medium:
papierowe i on-line


Studia Iuridica Agraria

adres: Zakład Prawa Rolnego (pok. 305) Wydział Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
e-mail: rafalm@uwb.edu.pl
www: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=56
 
ukazuje się od:
2000
 
ISSN:
1642-0438
 
periodyczność:
rocznik
 
medium:
papierowa, online


Studia Podlaskie

adres:

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok.

telefon: +48 85 745 74 44
fax: +48 85 745 74 43
e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl
www https://apcz.umk.pl/SPO 
ukazuje się od:
1989 r.
ISSN:
0867-1370 
periodyczność i nakład:
rocznik, 120
medium:
papierowe, on-line


Studia Wschodniosłowiańskie

adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Pok. 68, 15-420 Białystok
e-mail: ifw@uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
2001 r.
 
ISSN:
1642-557X
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe


Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza

e-mail: sup@uwb.edu.pl
www: https://sup.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
2017
 
ISSN:
2544-5790
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 500 egz.
 
medium:
papierowe, on-line
 

Punktacja MEiN: 70 pkt.

ICI Journal Master List 2020: 92.25Studies in Logic. Grammar and Rhetoric

e-mail: logika@uwb.edu.pl
www: http://logika.uwb.edu.pl/studies/
 
ukazuje się od:
1980
 
ISSN:
0860-150X
 
periodyczność i nakład:
kwartalnik, 150 egz.
 
medium:
papierowe, on-line