Podstawowe dane Uniwersytetu w Bialymstoku wymagane podczas składania wniosków o finansowanie projektów w ramach programu Horyzont Europa


PIC: 999847483
LEAR: Prof. Izabela Święcicka, Vice-Rector for research and international cooperation
REGON: 050562207
VAT No: PL 5422383747
Accreditation Type: Erasmus Charter for Higher Education (ERAPLUS-ECHE)
UwB Organisation ID (OID): E10208686

Accreditation Reference: PL BIALYST04

 

Kontakt: Aldona Węglarz
Dział Nauki, pokój 8A
tel. 85/ 745 72 62
e-mail: a.weglarz@uwb.edu.pl


EURAXESS - PORTAL DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW