Linguodidactica

adres: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok
 
ukazuje się od:
1997
 
ISSN:
1731-6332
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 100 egz. (w przypadku ostatnich tomów)
 
medium:
wersja papierowa

Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku "Linguodidactica" dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z metodyką nauczania i uczenia się języków obcych oraz z problemami językoznawczymi. Są to zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny. Odzwierciedlają one najnowsze tendencje w lingwistycznym paradygmacie XXI wieku oraz interdyscyplinarną interpretację problematyki metodycznej.

 

Redaktor naczelny: w latach 1997-2011: dr hab. Roman Hajuczuk, prof. UwB, od roku 2012 redaktorem naczelnym jest: dr Robert Szymula


Rada naukowa:
Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku), Roman Hajczuk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach), Maryna Hets (Минский Государственный Лингвистический Университет), Vladimir Janczenko (Московский Педагогический Государственный Университет), Marzanna Karolczuk (Uniwersytet w Białymstoku), Vladimir Zaika (Uniwersytet w Białymstoku, Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого).