Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza

e-mail: sup@uwb.edu.pl
www: https://sup.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
2017
 
ISSN:
2544-5790
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 500 egz.
 
medium:
papierowe, on-line
 

Punktacja MEiN: 70 pkt.

ICI Journal Master List 2020: 92.25


Opis czasopisma:

Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza (The Studies of the Borderland Universities Network) są międzynarodowym czasopismem naukowym wydawanym raz w roku przez Uniwersytet w Białymstoku, ukazującym się od 2017 r., we współpracy z uniwersytetami Sieci Uniwersytetów Pogranicza (SUP). Studia są platformą do wymiany współczesnej myśli naukowej młodych, a także bardziej doświadczonych naukowców krajów Międzymorza z zachowaniem wysokich standardów i zasad rzetelności naukowej. Studia naprzemiennie są poświęcone zagadnieniom prawnym lub ekonomicznym. Nad poziomem czasopisma czuwa Rada Naukowa oraz wybitni recenzenci, powoływani przez poszczególne uniwersytety SUP. Recenzje prowadzone są w systemie podwójnej, ślepej recenzji zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych: Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, Agregator CEON, BASE, Google Scholar, WorldCat, CrossRef, ICI Journal Master.

Redaktor naczelny: 

dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski (Uniwersytet w Białymstoku, Polska), prof. dr nauk. Dmitrij A. Endovickij (Państwowy Uniwersytet Woroneski, Federacja Rosyjska),
prof. dr hab. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku, Polska), doc. dr Aleksandr N. Unsowicz (Państwowy Uniwersytet  Baranowicki, Białoruś), prof. dr nauk Andrij I. Krysovatyj (Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, Ukraina), prof. dr nauk Anna N. Sender (Państwowy Uniwersytet Brzeski im. A.S. Puszkina, Białoruś), prof. dr nauk Ilya N. Tarasov (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta, Kaliningrad, Federacja Rosyjska), prof. dr nauk Inna J. Timofeeva (Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Cywilnej, Filia w Smoleńsku, Federacja Rosyjska), doc. dr Iryna F. Kiturka (Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały, Białoruś).