Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nr 44 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 5 czerwca 2020, nauczyciel akademicki jest zobligowany do dołączenia do wniosku o skierowniwanie za granicę odpowiedniego wniosku o udzielenie urlopu, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu.