Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

- Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 72 osoby, w tym 36 kobiet i 36 mężczyzn

- Liczba uczestników/czek projektu, którzy podnieśli kompetencje w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego do końca czerwca 2019r. w ramach I Modułu edukacyjnego – 72 osoby, w tym 36 kobiet i 36 mężczyzn

- Liczba uczestników/czek projektu, którzy podnieśli kompetencje w zakresie myślenia kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego do końca czerwca 2019r. w ramach II Modułu edukacyjnego – 72 osoby, w tym 36 kobiet i 36 mężczyzn

- Liczba opracowanych niekonwencjonalnych Modułów edukacyjnych podnoszących kompetencje w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego lub w zakresie myślenia kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego do końca czerwca 2019r – 2 sztuki