Uni wersytet w Białymstoku, w latach akademickich 2020-2023, w ramach Projektu nr 2020-1-PL01-KA107-078575, prowadzi współpracę z uniwersytetami z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, ChileEkwadoruFederacji RosyjskiejGruzji,JaponiiKanady, Kolumbii, Korea Połudiowa, Kosowo* (*w rozumieniu rezolucji ONZ), Kirgistanu, Tajlandii, Ukrainy
Stanów ZjednoczonychUzbekistanu oraz Wietnamu. 

 

 

                          

                              JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE                   DOKUMENTY DO POBRANIA