Baza potencjału naukowo-badawczego UwB – w trakcie przygotowania