Oferty technologiczne:

Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia ludzkiego antygenu rakowo-płodowego CEA więcej

Sensor, zwłaszcza do akumulacji i ilościowego oznaczania katepsyn więcej
Biosensor do oznaczania podoplaniny więcej

Prototyp aparatu do pomiarów techniką SPRi więcej

Oświetlana krawędziowo grawerowana matryca do badań klinicznych wzrokowych potencjałów wywołanych z jednoczesnym obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego więcej
Biosensor do oznaczania neuropiliny-1 techniką matrycowego powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging więcej
Biosensor do ilościowych oznaczeń PARP-1 w ludzkich płynach ustrojowych więcej
Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia receptora VEGF-R2 w płynach ustrojowych i homogenatach tkankowych techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersjiImaging więcej