SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich

 

Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania
Szkolenie: Zasady dostosowania komunikacji i informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 13-14.09.2022 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 19.09.2022 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 20.09.2022 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 25.10.2022 9:00-13:45
Szkolenie: Wsparcie studentów/ek z zaburzeniami poznawczymi 26.10.2022 9:00-13:45
Szkolenie: Wsparcie studentów/ek z zaburzeniami psychicznymi 27.10.2022 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 15.11.2022 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 16.11.2022 9:00-13:45
Szkolenie: Przygotowanie pracowników/c dziekanatów do obsługi osób z niepełnosprawnościami 17.11.2022 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 13.12.2022 9:00-13:45
Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe 14.12.2022 9:00-13:45

 

 

 

 

Pobierz harmonogram w pliku Excel