Zespół Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii

Siedziba: Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, pokój 124,
wott@uwb.edu.pl


mgr inż. Maria Truskolaska
e-mail: matrusk@uwb.edu.pl 
tel.: 85 745 70 17


mgr inż. Mariusz Roszkowski
e-mail: mroszko@uwb.edu.pl 
tel.: 85 745 70 20


mgr Agnieszka Dobrzycka
e-mail: a.dobrzycka@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 06


mgr Ewa Borawska
e-mail: eborawska@uwb.edu.pl
tel.: 85 745 71 06


Koordynatorzy projektów:

„Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”
dr Arkadiusz Niedźwiecki – Pełnomocnik Rektora ds. projektów badawczo- rozwojowych

 

„Inkubator innowacyjności 4.0”
mgr inż. Maria Truskolaska