Nazwa uczelni

Typ mobilności

STA -przyjazdy

STA - wyjazdy

STT - przyjazdy

STT - wyjazdy

SMS - przyjazdy

Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Armenia

2

1

0

0

1

Połocki Uniwersytet Państwowy, Białoruś

1

1****

0

0

0

Uniwersytet Shota Rustaveli w Batumi, Gruzja 

1

1*

0

0

1

Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego, Gruzja

1

1*

0

0

0

Uniwersytet "Hasan Prisztina" w Prisztinie, Kosowo* (*w rozumieniu rezolucji ONZ)

2

2** 

1

Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja

4

3***

0

0

1

Uniwersytet Stanowy Michigan w East Lansing, USA

0

0

 0

0

0

Uniwersytet w Syracuse, USA

0

0

0

0

0

 

INFORMACJE DODATKOWE

*GRUZJA:  W projekcie przewidziano tylko 1 miejsce na wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA). 

O to miejsce mogą ubiegać się nauczyciele z Wydziału Prawa i Wydziału Filologicznego. 

O kwalifikacji na wyjazd nie decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela, lecz obowiązujące kryteria rekrutacji prowadzonej na sczczeblu ogólnouczelnianym.

 

**KOSOWO: W projekcie przewidziano 2 miejsca na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA). 

O mobilność mogą ubiegać się nauczyciele z Wydziału Prawa i Filii UwB w Wilnie - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny. 

O kwalifikacji na wyjazd nie decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela, lecz obowiązujące kryteria rekrutacji prowadzonej na sczczeblu ogólnouczelnianym.

 

***ROSJAW projekcie przewidziano 3 miejsca na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA). 

O te miejsca mogą ubiegać się nauczyciele z Wydziału Prawa i Wydziału Filologicznego. 

O kwalifikacji na wyjazd nie decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela, lecz obowiązujące kryteria rekrutacji prowadzonej na sczczeblu ogólnouczelnianym.

****BIAŁORUŚ:  W projekcie przewidziano tylko 1 miejsce na wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA). 

O to miejsce mogą ubiegać się nauczyciele z Wydziału Nauk o Edukacji, Wydziału Prawa, Wydziału Ekonomii i Zarządzania,  Instytutu Socjologii i Filii UwB w Wilnie - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny.

O kwalifikacji na wyjazd nie decyduje miejsce zatrudnienia nauczyciela, lecz obowiązujące kryteria rekrutacji prowadzonej na sczczeblu ogólnouczelnianym.