Ewa Wipszycka-Bravo

Senat UwB nadał prof. Wipszyckiej-Bravo godność doktora honorowego „w uznaniu Jej wkładu w rozwój nauki historycznej, a szczególnie dziejów Kościoła chrześcijańskiego w Egipcie, a także w budowę naukowego środowiska humanistycznego w Białymstoku.” 


Prof. Ewa Wipszycka-Bravo była związana z białostockim środowiskiem akademickim przez blisko dwie dekady, od 1972 do 1990 r. Na Wydziale Humanistycznym ówczesnej Filii UW w Białymstoku była w latach 1975-1977 kierownikiem Studium Zaocznego, a rok później została prodziekanem. W następnej kadencji, w latach 1979-1981, została dziekanem jednostki.