Program Non-Degree, funkcjonujący w Uniwersytecie w Białymstoku na podstawie Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia programu non-degree w Uniwersytecie w Białymstoku pozwala kandydatom zagranicznym, przebywającym na UwB w ramach współpracy bilateralnej pomiędzy uczelnią macierzystą i przyjmującą, na realizowanie modyfikowalnego programu w ramach płatnej oferty kształcenia, prowadzonej w języku obcym, bez  możliwości uzyskania tytułu zawodowego. Program ten pozwalaja jednak uzyskać punkty ECTS, które będą uznawane na macierzystej uczelni studenta. Po ukończeniu programu uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa i transkrypt ocen.

 

Program non-degree obejmuje okres jednego lub dwóch semestrów i umożliwia uzyskanie w okresie semestru maksymalnie 35 punktów ECTS, natomiast w okresie dwóch semestrów maksymalnie 70 punktów ECTS.

 


 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Programu Non-Degree

 

Kierownik

mgr Anna Sylwia Maj - 85 745 70 21, a.maj@uwb.edu.pl

 

Koordynator studentów zagranicznych w ramach Programu Non-Degree 

mgr Sylwia Leszczuk - 85 745 70 51, admissions@uwb.edu.pl

 


Kontakt:

Uniwersytet w Białymstoku
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, parter, pokój 11