Struktura organizacyjna administracji centralnej


 


Kanclerz
mgr Tomasz Zalewski
tel. 85 745 71 15, fax: 85 745 70 73
e-mail: kanclerz@uwb.edu.pl

Zastępca Kanclerza
mgr inż. Wojciech Pilichowski
tel. 85 745 70 16, 85 745 71 15, fax: 85 745 70 73
e-mail: wojciech.pilichowski@uwb.edu.pl 

Kwestor
dr Katarzyna Łyszczarz
tel. 85 745 71 15 
e-mail: k.lyszczarz@uwb.edu.pl

 • Sekretariat Kanclerza
  mgr Katarzyna Staniszewska
  tel. 85 745 71 15 
  e-mail: kanclerz@uwb.edu.pl

Zastępca Kwestora
mgr Karolina Hryniewicka - Sawko
tel. 85 745 70 34
e-mail: k.sawko@uwb.edu.pl


Biuro Rektora
mgr Agnieszka M. Bujakowska - dyrektor 
tel. 85 745 70 02 
e-mail: bujakowska@uwb.edu.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy
mgr Robert Łazewski - kierownik
tel. 85 745 72 77
e-mail: lazewski@uwb.edu.pl


Dział Aplikacji Komputerowych
mgr inż. Michał Sidoruk - kierownik
tel. 85 745 70 07
e-mail: m.sidoruk@uwb.edu.pl

 • Sekcja Systemów Informatycznych
  mgr Wojciech Zalewski - kierownik
  tel: 85 745 76 52
  e-mail: wzalewski@uwb.edu.pl
 • Sekcja Systemów Obsługi Studiów
  mgr Henryk Reniewicz - kierownik
  tel: 85 745 70 69
  e-mail: h.reniewicz@uwb.edu.pl 

Dział Dydaktyki
mgr inż.  Aneta Aleksandrowicz - kierownik
tel. 85 745 71 36
e-mail: aneta.aleksandrowicz@uwb.edu.pl


Dział Ewidencji, Inwentaryzacji i Likwidacji Majątku
mgr Anna Nalewajko - kierownik
tel. 85 745 72 20
e-mail:  a.nalewajko@uwb.edu.pl 


Dział Eksploatacji
mgr inż. Krzysztof Świrydziuk - kierownik
tel. 85 738 80 13
e-mail: k.swirydziuk@uwb.edu.pl


Dział Finansowy
mgr Emilia Żuchowska - p.o. kierownika
tel. 85 745 71 33
e-mail: e.kozlowska@uwb.edu.pl


Dział Księgowy
Justyna Iwaniuk - p.o. kierownika
tel. 85 745 70 33
e-mail: ac-dks@uwb.edu.pl
justyna.iwaniuk@uwb.edu.pl


Dział Inwestycji i Remontów
mgr inż. Piotr Kobryń - kierownik
tel. 85 745 70 32
e-mail: p.kobryn@uwb.edu.pl
e-mail: ac-dirk@uwb.edu.pl   


Dział Nauki
dr hab. Monika Kondratiuk–Nierodzińska - kierownik
tel. 85 745 71 21
e-mail: ac-dn@uwb.edu.pl


Dział Obsługi Technicznej
Jerzy Hajczuk - p.o. kierownika
tel. 85 745 73 63
e-mail: dot@uwb.edu.pl 


Dział Płac i Podatków
mgr Karolina Wasilewska - kierownik
tel. 85 745 70 60
e-mail: k.wasilewska@uwb.edu.pl


Dział Promocji
mgr Agnieszka Jabłońska-Perkowska - kierownik
tel. 85 745 70 97
e-mail: a.jablonska@uwb.edu.pl 


Dział Spraw Osobowych
mgr Ewa Szpiganowicz - p. o. kierownika
tel. 85 745 70 42
e-mail: ac-dso@uwb.edu.pl


Dział Sieci Komputerowych
dr Czesław Byliński - kierownik
tel. 85 745 70 92
e-mail: bylinski@uwb.edu.pl
e-mail: dask@uwb.edu.pl


Dział Spraw Studenckich
mgr Iwona Dzbeńska - kierownik
tel. 85 745 72 11
e-mail: i.dzbenska@uwb.edu.pl


Dział Współpracy Międzynarodowej
mgr Anna Sylwia Maj - kierownik
tel. 85 745 70 21
e-mail: a.maj@uwb.edu.pl


Dział Zamówień Publicznych
mgr Joanna Szaciło - kierownik
tel. 85 745 71 17
e-mail: ac-dzp@uwb.edu.pl


Samodzielna Sekcja - Kancelaria Ogólna
tel. 85 745 70 13
e-mail: kancelaria@uwb.edu.pl 


Sekcja Spraw Socjalnych
mgr Alicja Kotowicz - kierownik
tel. 85 745 71 22
e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl


Samodzielna Sekcja - Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji
mgr Agnieszka Grajewska - kierownik
tel. 85 745 70 53
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl


Sekcja ds. Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami
dr Patrycja Goryń - kierownik
85 745 78 89 (+ 48 780 203 071)
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl


Samodzielne Stanowisko - Inspektor Ochrony Danych
mgr Martyna Wiśniewska
tel. 85 745 71 76
e-mail: iod@uwb.edu.pl


Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
mgr Piotr Kalinowski
tel. 85 745 70 71
e-mail: ac-sso@uwb.edu.pl


Rzecznik prasowy
mgr Katarzyna Dziedzik
tel. 85 745 70 04 
e-mail: k.dziedzik@uwb.edu.pl


Zespół ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych 
mgr Anna Śliżewska
tel. 85 745 71 34
e-mail: schematy-podatkowe@uwb.edu.pl


Zespół ds. Audytu i Kontroli
mgr Robert Dąbrowski
tel. 85 745 70 47
e-mail: audyt@uwb.edu.pl


Zespół ds. Bhp i Ppoż.
mgr Krzysztof Kamiński
tel. 85 745 70 45
e-mail: ac-bhp@uwb.edu.pl 


Zespół Radców Prawnych
mgr Elżbieta Nawrocka - Łazuk
tel. 85 745 70 68
e-mail: ac-zrp@uwb.edu.pl
e-mail: e.nawrocka@uwb.edu.pl