Edycja staży lipiec - wrzesień 2021 roku

Druga rekrutacja studentów do programu stażowego (drugi kwartał 2021 roku) - szczegółowe informacje:

Wydział Matematyki
Studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku matematyka obowiązywała rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 6.05-14.05.2021 formularzy rekrutacyjnych na adres koordynatora wydziałowego projektu dr Justyny Makowskiej makowska-at-math.uwb.edu.pl (2) dostarczenie najpóźniej do 30.05.2021 papierowej wersji dokumentów.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) nastąpiło 17.05.2021
Osoby zakwalifikowane na staż zostały poinformowane o dalszych krokach.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Makowska – makowska-at-math.uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczone na stronie: https://math.uwb.edu.pl/pl/ogloszenie.php?PKV=386

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2021 roku.

Wydział Prawa

Ze względu na małe zainteresowanie studentów (brak zgłoszeń w wymaganej w ramach POWER, Działanie 3.5, liczbie) program stażowy na kierunkach: administracja, bepieczeństwo i prawo oraz kryminologia został w 2021 roku odwołany.

Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku administracja, bezpieczeństwo i prawo (dawniej bezpieczeństwo narodowe) oraz kryminologia mogli złożyć wymagane dokumenty w okresie 17.05-1.06.2021 w budynku Wydziału Prawa, poprzez włożenie ich do specjalnie przygotowanego pudełka, które w tych dniach było ustawione przy szatni.

Wydział Chemii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku chemia zostali poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (12.05.2021 r.).
Kandydatów z kierunku chemia obowiązywała rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 24.05-28.05.2021 r. formularzy rekrutacyjnych na adres e-mail (przez USOSmail) koordynatorów wydziałowych: dr Joanny Kotyńskiej – joannak-at-uwb.edu.pl i dr hab. Moniki Naumowicz, prof. UwB - monikan-at-uwb.edu.pl.
Informacja o wyniku rekrutacji wysłana została na adres e-mail podany w formularzu w dniu 2.06.2021 r. (2) dostarczenie 7-8.06.2021 r. papierowej wersji dokumentów.

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorami Wydziałowymi: dr Joanna Kotyńska – joannak-at-uwb.edu.pl i dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB - monikan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczone na stronie: https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/ogloszenia/

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2021 roku

Wydział Biologii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku biologia zostali poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail.
Kandydaci mogli złożyć wymagane dokumenty w okresie 17.05-28.05.2021 r. w każdy dzień roboczy, w godz. 10.15-12.15 w pokoju 3055 w budynku Wydziału Biologii.
Informacje o zakwalifikowaniu do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) zostały przekazane do dnia 4.06.2021 r. na adresy mailowe podane w formularzach rekrutacyjnych.

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Maciej Matosiuk – m.matosiuk-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji były też zamieszczane na stronie: https://biologia.uwb.edu.pl/

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2021 roku.

Wydział Ekonomii i Finansów

Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku ekonomia zostali poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail.
Każdy kandydat mógł złożyć wymagane dokumenty w okresie 12.05-21.05.2021 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów, poprzez włożenie do specjalnie przygotowanej skrzynki, która w tych dniach była ustawiona przy portierni. Dokumenty można było składać w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) nastąpiło 25.05.2021

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Łukasz Bugowski – l.bugowski-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji były też zamieszczane na stronie: https://weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2021 roku.

Instytut Informatyki
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku informatyka zostali poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (w dniu 11.05.2021).
Kandydatów z kierunku informatyka obowiązywała rekrutacja kilkuetapowa: (1) przesłanie w terminie 12.05.-21.05.2021 r. skanów wypełnionych formularzy rekrutacyjnych na adres e-mail (przez USOSmail) koordynatora instytutowego projektu dr inż. Wiesława Półjanowicza, (2) poinformowanie o wyniku zakończonej rekrutacji w dniu 25.05.2021r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa), (3) dostarczenie w dniu 28.05.2021 (piątek) w godz. 12.00-17.00, Kampus UwB, Instytut Informatyki, pokój 3039 papierowej wersji kompletu dokumentów projektowych przez osoby zakwalifikowane do projektu.

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Instytutowym: dr inż. Wiesław Półjanowicz - wpoljan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczane na stronie: https://iist.uwb.edu.pl/nii/?nowosci=program-stazowy-w-ramach-projektu-nowoczesny-uniwersytet-szansa-na-rozwoj-przyszlych-kadr-regionu

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2021 roku.

 


Edycja staży lipiec- wrzesień 2020 roku

Pierwsza rekrutacja studentów do programu stażowego rozpoczęła się w drugim kwartale 2020 roku, a same staże odbyły się w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku.

W związku z sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, odwołano program na kierunku kryminologia ze względu na brak zainteresowania ze strony instytucji mogących przyjąć na staż studentów tego kierunku.

Harmonogram staży w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku - plik do pobrania

Ważne informacje na temat procesu rekrutacji do programu stażowego w 2020 roku

Wydział Matematyki
Studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku matematyka obowiązuje rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 25.05-12.06.2020 formularzy rekrutacyjnych  na adres koordynatora wydziałowego projektu dr Justyny Makowskiej makowska-at-math.uwb.edu.pl (2) dostarczenie w ustalonym terminie papierowej wersji dokumentów – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Makowska – makowska-at-math.uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczane na stronie: https://math.uwb.edu.pl/pl/ogloszenie.php?PKV=386

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.

Wydział Prawa
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku administracja, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (21.05.2020).
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w okresie 25.05-12.06.2020 w budynku Wydziału Prawa, poprzez włożenie do specjalnie przygotowanego pudełka, które w tych dniach będzie ustawione przy szatni. Dokumenty można składać od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.30 oraz w piątek w godz. 8.00-14.00.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Kulikowska-Kulesza – j.kulikowska-at-uwb.edu.pl

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.

Wydział Chemii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku chemia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (25.05.2020).
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonych mu dniach i godzinach (w okresie 25.05-12.06.2020).
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorami Wydziałowymi: dr Joanna Kotyńska – joannak-at-uwb.edu.pl  i  dr hab. Monika Naumowicz – monikan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/ogloszenia/

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.

Wydział Biologii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku biologia będą mogli złożyć wymagane dokumenty w okresie 25.05-12.06.2020 w każdy dzień roboczy, w godzinach 10.00-12.00 w pokoju 3055 w budynku Wydziału Biologii. Prosimy o zachowanie niezbędnych odległości pomiędzy kandydatami na korytarzu oraz wchodzenie do pokoju pojedynczo.
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Maciej Matosiuk – m.matosiuk-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://biologia.uwb.edu.pl/

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.

Wydział Ekonomii i Finansów
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku ekonomia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail.
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w okresie 27.05-12.06.2020 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów, poprzez włożenie do specjalnie przygotowanej skrzynki, która w tych dniach będzie ustawiona przy portierni. Dokumenty można składać w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Łukasz Bugowski – l.bugowski-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.


Instytut Informatyki
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku informatyka zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (21.05.2020).
Kandydatów z kierunku informatyka obowiązuje rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 21.05-1.06.2020 formularzy rekrutacyjnych na adres e-mail (przez USOSmail) koordynatora wydziałowego projektu dr inż Wiesława Półjanowicza (2) poinformowanie o wyniku rekrutacji w dniu 2.06.2020 - proszę odczytać wiadomości e-mail w tym dniu, (3) dostarczenie 3 i 4.06.2020 papierowej wersji dokumentów – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Instytutowym: dr inż. Wiesław Półjanowicz - wpoljan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczane na stronie: https://iist.uwb.edu.pl/nii/?nowosci=program-stazowy-w-ramach-projektu-nowoczesny-uniwersytet

Staże odbywały się w okresie od lipca do września 2020 roku.