Wydziałowe i instytutowe zespoły ds. jakości kształcenia podejmują działania monitorujące na rzecz zapewniania jakości kształcenia na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych.

 

Lp.

Jednostka

Przewodniczący zespołu

1.

Wydział Prawa

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

2.

Wydział Fizyki

dr hab. Katarzyna Rećko

3.

Wydział Filologiczny

dr hab. Marzanna Karolczuk

4.

Wydział Chemii

dr hab. Ewa Gorodkiewicz, prof. UwB

5.

Wydział Biologii

dr Alina Stankiewicz

6.

Wydział Matematyki

dr Krzysztof Petelczyc

7.

Wydział Ekonomii i Finansów

dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB

8.

Wydział Nauk o Edukacji

dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow prof. UwB

9.

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB   

10.

Filia UwB w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

dr Elżbieta Zalesko    

11.

Instytut Socjologii

prof. dr hab. Andrzej Sadowski        

12.

Instytut Filozofii

dr hab. Joanna Usakiewicz

13.

Instytut Informatyki

dr Małgorzata Zdanowicz

14.

Instytut Studiów Kulturowych

dr Karolina Wierel

15.

Instytut Zarządzania

dr Mariusz Citkowski