Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych

adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
e-mail: smraube@wp.pl
www: http://idea.uwb.edu.pl/index.php 
 
ukazuje się od:
1987
 
ISSN:
0860-4487
 
periodyczność i nakład:
150 egz.
 
medium:
papierowa

„Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” to periodyk, który poświęcony jest zagadnieniom z zakresu historii filozofii i metafilozofii. Pismo wydawane jest w cyklu rocznym i ma zasięg ogólnopolski – autorzy tekstów reprezentują wszystkie liczące się środowiska filozoficzne w Polsce. Rocznik ukazuje się nieprzerwanie od 1987 roku. „Idea” składa się z trzech działów. W pierwszym, najobszerniejszym, publikowane są klasyczne w formie artykuły naukowe. Dział drugi to Translatorium, w którym ukazują się przekłady niepublikowanych wcześniej dzieł filozoficznych, natomiast w części trzeciej (Autoprezentacje) autorzy wydanych książek sami prezentują własny punkt widzenia, konstrukcję i problematykę opublikowanych dzieł, co stanowi swoistą formę autorecenzji i autopromocji.
 

Redaktor naczelny: Sławomir Raube

Sekretarz redakcji: Katarzyna Krasucka, Agata Rozumko

Rada Redakcyjna: Mira Czarnawska (Warszawa), Anna Grzegorczyk (UAM, Poznań), Jerzy Kopania, Małgorzata Kowalska (UwB, Białystok), Teresa Pękala (UMCS, Lublin)
 
Rada Naukowa: Adam Drozdek,  PhD Associate Professor (Duquesne University, Pittsburgh, USA), Vladimír  Leško, Prof. PhDr. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Słowacja), Marek Maciejczak, prof.  dr hab. (Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska), Andrzej Noras, prof. dr hab. (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach), Tahir Uluç, PhD Assistant Professor (Selçuk Üniversitesi, Konya, Turcja) 

 

Recenzenci: Czesław Głombik, prof. zw. dr hab. Vladimír Leško, prof. PhDr. Dariusz Kubok, dr hab., prof. UŚ Tahir Uluç, PhD Assistant Professor