Informator w językach obcych zostanie stworzony z myślą o studentach zagranicznych, którzy są już studentami Uniwersytetu w Białymstoku i będzie stanowił kompendium wiedzy i miał na celu wsparcie procesu adaptacji i integracji na UwB, a przede wszystkim rozwianie wątpliwości, co do pobytu w Polsce studentów zagranicznych. Treść informatora zawierać będzie niezbędne informacje w szczególności: zestaw praktycznych wskazówek funkcjonowania w środowisku UwB, społeczności lokalnej miasta, a także ogólne zasady dotyczące pobytu w Polsce. Dzięki  informatorowi studenci będą mogli poznać najciekawsze miejskie atrakcje, miejsca kultury, rozrywki i rekreacji.

Wybór opcji językowych został podyktowany największą liczbą studentów zagranicznych na uczelni posługujących się danym językiem obcym.