Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy na konferencje nie są uprawnione.

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia.  Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

 

2022/2023

Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ w latach 2022-2024

Zasady finansowe na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ w latach 2022-2024

 

                                                                                             Wymagane dokumenty:

 

                                 Mobility Agreement -Staff Mobility for Training- Porozumienie o programie szkolenia (doc.)


                                                                               Formularz zgłoszeniowy

 

2021/2022

Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ w latach 2021-2023

Zasady finansowe na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ w latach 2021-2023

 

 

 

 

                                                         

 

                                                                          tel.: 85 745 70 42; e-mail: e.szpiganowicz@uwb.edu.pl

                                                             Świerkowa 20B, pokój 11, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30