Procedura zgłaszania wyników pracy intelektualnej w UwB:

1. Zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej (z wyjątkiem utworu naukowego) powinien dokonać każdy pracownik UwB niezwłocznie po jego stworzeniu na formularzu "Karta zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej" 

2. Wypełniony formularz należy przekazać do wydziałowego pełnomocnika ds własności intelektualnej lub WOTT

3. Uczelnia w okresie do trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika „Zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej” podejmuje decyzję w sprawie komercjalizacji zgłoszonego projektu.

 

Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników pracy intelektualnej w Uniwersytecie w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r.

Karta zgłoszenia wyniku pracy intelektualnej

 

Opłaty za zgłoszenie patentowe w Polsce

  • zgłoszenie wynalazku – 550,00 zł (on-line – 500,00 zł)
  • pierwszy okres ochrony (1-3 rok) – 480,00 zł
  • 4-20 rok ochrony od 250,00 zł do 1550,00 zł za każdy rok
  • łącznie za 20 lat ochrony - 14.630,00 zł

 

Patentowe bazy danych dostępne w Internecie:
Baza UPRP
- system baz danych Urzędu Patentowego RP umożliwiający wyszukiwanie oraz przeglądanie danych dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zdobniczych oraz oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Dostęp do pełnych tekstów polskich opisów patentowych od roku 2006 (czyli od nr 190737).

Espacenet
- serwis European Patent Office (EPO)est największą, bezpłatną bazą patentową w internecie, zawiera dane na temat ponad 50 mln patentów z całego świata, pełne teksty patentów amerykańskich, niemieckich, francuskich i brytyjskich, patentów europejskich (EP) oraz pełne teksty zgłoszeń PCT (WO) dane bibliograficzne patentów z ponad 50 krajów, także z Polski (pełne teksty polskich opisów patentowych od nr 153901).
Baza EPO dostępna jest także z polskim interfejsem pod adresem https://pl.espacenet.com/

USPTO
- United States Patent and Trademark Office (USPTO) oferuje na swojej stronie dostęp do kilku bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych patentowych i znaków towarowych; pełnotekstowa baza patentów amerykańskich obejmuje dokumenty od 1790 roku. Możliwość wyszukiwania przez wszystkie słowa z tekstów patentów od 1976 roku. Patenty z lat 1790-1976 można wyszukiwać tylko przez numer patentu i amerykańską klasyfikację.

DEPATISNET
- serwis Niemieckiego Urzędu Patentowego, obejmuje niemieckie opisy patentowe i wzory użytkowe, ale także obszerne zbiory międzynarodowe (WO, EP, US, JP, FR, GB, CH, AT). Polskie opisy patentowe od nr 153901. Pełne teksty dostępne są w formacie pdf.

PatentScope
- umożliwia dostęp do pełnych teksów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie PCT (WO), możliwe wyszukiwanie proste i zaawansowane.

Google Patent Search
- wyszukiwarka patentów USA; około 7 milionów dokumentów; zawiera dane od 1776 roku

freepatentsonline
- wyszukiwarka patentów i zgłoszeń US, dokumentacji EP i WIPO (PCT) oraz abstraktów JP.

WIPO Lex
- baza przepisów prawnych z dziedziny prawa wynalazczego, m.in. teksty układów administrowanych przez WIPO, konwencje EPO, teksty ustaw obowiązujących w poszczególnych krajach.