Polityka & Bezpieczeństwo

adres: Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
e-mail: office@polityka-bezpieczenstwo.pl
www: www.polityka-bezpieczenstwo.pl
 
ukazuje się od:
2012
 
ISSN:
2300-1569
 
periodyczność i nakład:
półrocznik
 
medium:
on-line

„Polityka & Bezpieczeństwo” – to portal i czasopismo naukowe on-line wydawane staraniem Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego IHiNP UwB. Zapraszamy wszystkich do nadsyłania artykułów poświęconych szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście aktywnie zmieniającej się sytuacji geostrategicznej. Interesują nas teksty poświęcone sytuacji społeczno-politycznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce (zwłaszcza północnej), sytuacji geopolitycznej w Azji Środkowej i na obszarze postsowieckim, szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa energetycznego, konfliktom wynikającym z walki o dostęp do źródeł wody pitnej, terroryzmowi politycznemu i religijnemu oraz sposobom jego zwalczania, sposobom analizy i neutralizacji narastającej fali fundamentalizmu religijnego oraz zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Zapraszamy też do umieszczania krótkich tekstów naukowych i popularnonaukowych w zakładce „Szkice”/„Final Drafts”. Jest to miejsce stworzone z myślą o studentach, doktorantach i tych wszystkich, którzy chcą samodzielnie opublikować wyniki swych badań i poddać je ocenie innych.

 
Redaktor naczelny: Daniel Boćkowski
 
Rada naukowa: Daniel Pipes (President of the Middle East Forum Taube distinguished visiting fellow at the Hoover Institution of Stanford University), John Feffer  (co-director of Foreign Policy in Focus at the Institute for Policy Studies), Serhat Guvenc (Associate Professor of International Relations Kadir Has University Istanbul), Yiorghos Leventis (Executive Director International Security Forum), Farkhad Tolipov (Director of the Research and Education Center “Knowledge Caravan”, Assistant to Political Officer at the OSCE Center in Tashkent), Laurence Weinbaum (Executive Director, Israel Council on Foreign Relations), Waldemar Hanasz (Department of Philosophy, University of Massachusetts Lowell), Katarzyna Żukrowska (Department International Security Warsaw School of Economics), Hassan Ali Jamsheer ( Department of International Relations Faculty of Social Sciences High School of Management in Warsaw), Hayssam Obeidat (Institute of Middle and Far East Department of Political and International Studies Jagiellonian University in Cracow).