07.10.2022


 

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na bezpłatne konsultacje psychologiczne. Wsparcie jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” (umowa nr POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Konsultacje odbywają się w Rektoracie przy ul. Świerkowej 20B w sali nr 14, zawsze w godzinach od 10 do 18. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panem Markiem Trocem poprzez e-mail: psycholog@uwb.edu.pl lub telefonicznie + 48 500 637 278.

Możliwa jest organizacja spotkania zdalnego za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype, Messanger, Teams).

Najbliższe terminy to:

Wrzesień: 12 i 26 (poniedziałki) oraz 15 i 29 (czwartki), godzinach 10-18.
Październik: 10, 13, 24, 27
Listopad: 7, 10, 21, 24
Grudzień: 5, 8, 19, 22
Styczeń: 9,12, 23, 26


16.09.2021

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


04.08.2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu "Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich" informujemy, iż został uruchomiony nabór na kolejne szkolenia związane ze zwiększaniem dostępności oraz pracą z osobami z niepełnosprawnościami.

Szkolenia skierowane są do wszystkich pracowników UwB. Przewidywane terminy przedstawiamy w tabeli. Szkolenia realizowane będą przez doświadczonych trenerów w formie warsztatowej stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy, że chcąc wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym należy najpierw uczestniczyć w szkoleniu świadomościowym (przynajmniej dzień wcześniej).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: dostepny@uwb.edu.pl

Liczba miejsc w grupie jest ograniczona. 

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami
- szkolenie świadomościowe

24.08.2021, 9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami
- szkolenie świadomościowe

25.08.2021, 9:00-13:45

Dostępność bibliotek dla osób z niepełnosprawnościami

26.08.2021, 9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami
- szkolenie świadomościowe - 2 grupy na raz

27.10.2021, 9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami
- szkolenie świadomościowe - 2 grupy na raz

28.10.2021, 9:00-13:45

Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami
- szkolenie świadomościowe

29.10.2021, 9:00-13:45

 

05.03.2021Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku na bezpłatne konsultacje psychologiczne. Wsparcie jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” (umowa nr POWR.03.05.00-00-A007/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Konsultacje odbywają się w Rektoracie przy ul. Świerkowej 20B w sali nr 14, zawsze w godzinach od 10 do 18. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panem Markiem Trocem poprzez e-mail: psycholog@uwb.edu.pl lub telefonicznie + 48 500 637 278.

Możliwa jest organizacja spotkania zdalnego za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype, Messanger, Teams). Najbliższe terminy to 15, 29 marzec, 12, 26 kwiecień, 10, 24 maj, 14, 28 czerwiec.

 


Studencie, jeśli chcesz:

 • podnieść własną efektywność (w tym w uczeniu się),
 • lepiej radzić sobie ze stresem oraz własnymi emocjami,
 • skuteczniej zarządzać własnym czasem i energią,
 • budować satysfakcjonujące relacje interpersonalne,
 • zwiększyć umiejętności zachowań asertywnych, zwłaszcza w trudnych społecznie sytuacjach,
 • poznać i zrozumieć siebie,
 • porozmawiać o problemach z nauką, dziewczyną/chłopakiem, sobą, swoim otoczeniem i poszukać dla nich rozwiązania.

Pracowniku, jeśli:

 • poszukujesz rozwiązań sytuacji trudnych i nietypowych występujących w trakcie zajęć dydaktycznych oraz w relacjach ze studentami poza salą wykładową,
 • chcesz wypracować adekwatne, skuteczne i możliwe do zastosowania formy wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, w tym dla studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej,
 • chcesz ograniczyć ryzyko pojawiania się zachowań niepożądanych na swoich zajęciach,
 • chcesz ustanowić efektywną współpracę z osobami z niepełnosprawnościami.

18.09.2020

grafika przedstawia zdjęcie budynku Rektoratu Uniwersytetu 

Blisko 4 mln zł otrzyma Uniwersytet w Białymstoku na zwiększenie swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia zdobyła te środki w konkursie „Uczelnia dostępna II” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Projekt „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” będzie realizowany od listopada bieżącego roku do września 2023 r. Obejmie działania koncepcyjne, zwiększenie kompetencji kadry UwB oraz inwestycje w infrastrukturę.

- Chcemy wdrożyć kompleksowy model dostępności uczelni. Zaczniemy od opracowania  standardów oraz procedur w zakresie dostępności. Mają dotyczyć nie tylko niezbędnych rozwiązań architektonicznych, sposobów i narzędzi komunikacji, ale też procesu kształcenia i obsługi studentów – mówi dr Patrycja Goryń, pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i jednocześnie koordynator projektu. – Zajmie się tym specjalny zespół, którego zadaniem będzie stworzenie trwałych rozwiązań w obszarze dostępności uczelni.

W ramach projektu planowany jest montaż odpowiedniej infrastruktury oraz wyposażenia. To m.in. winda oraz podjazd dla wózków w budynku B Wydziału Nauk o Edukacji, pętle induktofoniczne w aulach na terenie kampusu, zapewnienie usługi wideotłumacza na język migowy we wszystkich jednostkach, a także w Uniwersyteckim Centrum Rekrutacji oraz Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych. Strony internetowe uczelni i jej jednostek mają zostać w pełni dostosowane do obowiązujących standardów WCAG (czyli wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych.)

- Sporo uwagi poświęcimy wsparciu edukacyjnemu. Powstanie np. cyfrowa biblioteka zbiorów dostępnych. Dzięki temu studenci z niepełnosprawnościami, ale też ich wykładowcy i prowadzący zajęcia będą mieli dostęp do odpowiednio opracowanych materiałów edukacyjnych, uwzględniających osoby z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu. Stworzymy też system wsparcia psychologicznego dla wszystkich studentów i pracowników. Ponadto zorganizujemy szkolenia oraz opracujmy kursy e-learningowe dla pracowników uczelni, tak by lepiej przygotować ich do pracy z osobami z niepełnosprawnościami - dodaje dr Patrycja Goryń.

Uniwersytet w Białymstoku będzie realizował projekt w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, która od wielu lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek UwB został bardzo dobrze oceniony i znalazł się na 8. miejscu listy rankingowej (na 68 projektów zakwalifikowanych do finansowania).

Lista rankingowa dostępna jest na stronie NCBiR pod adresem lista rankingowa.

Więcej informacji o konkursie „Uczelnia dostępna II” można znaleźć pod adresem www.ncbr.gov.pl.