Crossroads. A Journal of English Studies

adres: Wydział Filologiczny, ul. Liniarskiego 3, 15-420 Białystok
telefon: 85 7457450
e-mail: crossroads@uwb.edu.pl
www: http://www.crossroads.uwb.edu.pl/
 
ukazuje się od:
2013
ISSN:
2300-6250
periodyczność i nakład:
kwartalnik
medium:
on-line

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom z zakresu języka, kultury i literatury krajów angielskiego obszaru kulturowego. Wydawane jest w języku angielskim. Celem czasopisma jest stworzenie forum do międzynarodowej, interkulturowej i interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej aktualnych tendencji badawczych w obrębie filologii angielskiej. Publikujemy artykuły z zakresu literatury tworzonej w języku angielskim, kultury krajów anglojęzycznych (także cyberkultury), komunikacji interkulturowej oraz językoznawstwa teoretycznego i stosowanego. Oprócz artykułów, w czasopiśmie zamieszczane są także dyskusje i recenzje oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Crossroads. A Journal of English Studies is a new peer-reviewed electronic quarterly for research in English literature, culture and linguistics, published by the Department of English at the University of Białystok. The term English is to be understood broadly, as covering all its regional and international varieties. The journal welcomes contributions on all aspects of literary and cultural studies (including recent developments in cyberculture), linguistics (both theoretical and applied), and intercultural communication. The aim of the journal is to provide a forum for interdisciplinary research, inquiry and debate within the area of English Studies through the exchange, crisscrossing and intersecting of opinions and diverse views. In addition to articles, the journal also publishes debates and book reviews.


Redaktor naczelny:
Agata Rozumko
 
Rada naukowa:Pirjo Ahokas (Turun yliopisto), Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Xinren Chen (Nanjing University), Marianna Chodorowska-Pilch (University of Southern California), Zinaida Charytończyk (Uniwersytet w Białymstoku), Gasparyan Gayane (Yerevan State Linguistic University “Bryusov”), Marek Gołębiowski (Uniwersytet Warszawski), Anne-Line Graedler (Høgskolen i Hedmark), Cristiano Furiassi (Università degli Studi di Torino), Jarosław Krajka (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Marcin Krygier (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), A. Robert Lee (Nihon University), Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Uniwersytet Jagielloński), Zbigniew Maszewski (Uniwersytet Łódzki/ Uniwersytet w Białymstoku), Sanae Tokizane (Chiba University), Peter Unseth (Graduate Institute of Applied Linguistics, Dallas).