Oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzono po 1 października 2019 r.


Ocena programowa


 

Kierunek

Uchwała z dnia

Ocena

Następna ocena

Administracja

12.03.2015 r.

pozytywna

2020/2021

Biologia

2.09.2010 r.

pozytywna

2015/2016

zob. ocena instytucjonalna

Chemia

4.09.2014 r.

pozytywna

2019/2020

zob. ocena instytucjonalna

Ekonomia

11.01.2018 r.

pozytywna

2023/2024

Ekonomia w Wilnie

7.07.2011 r.

pozytywna

2016/2017

zob. ocena instytucjonalna

Europeistyka w Wilnie

 

 

zob. ocena instytucjonalna

Filologia

08.11.2018 r.

pozytywna

2024/2025

Filologia polska

3.10.2013 r.

pozytywna

2019/2020

Filozofia

5.11.2015 r.

pozytywna

2021/2022

Fizyka

25.07.2015 r.

pozytywna

2024/2025

Historia

7.11.2013 r.

pozytywna

2019/2020

Informatyka

 

 

zob. ocena instytucjonalna

Informatyka w Wilnie

6.09.2012 r.

pozytywna

2018/2019

zob. ocena instytucjonalna

Kulturoznawstwo

11.10.2018 r.

pozytywna

2024/2025

Matematyka

 

 

zob. ocena instytucjonalna

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

26.06.2014 r.

pozytywna

2019/2020

Ochrona Środowiska

7.05.2015 r.

pozytywna

2020/2021

zob. ocena instytucjonalna

Pedagogika

22.05.2014 r.

pozytywna

2019/2020

Socjologia

21.01.2016 r.

pozytywna

2021/2022

Prawo

8.12.2011 r.

wyróżniająca

2019/2020

Zarządzanie

11.01.2018 r.

pozytywna

2023/2024


 
 

Ocena instytucjonalna

Wydział

Uchwała z dnia

Ocena

Biologiczno-Chemiczny

17.03.2016 r.

pozytywna

Matematyki i Informatyki

20.09.2012 r.

pozytywna

Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

25.06.2015 r.

pozytywna

 

Ocena zewnętrzna

 

Wydział

Uchwała z dnia

Ocena

Jednostka akredytująca

Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

27.03.2015 r.

pozytywna

Centrum Oceny Jakości Studiów Republiki Litewskiej