Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP:  /uwb/SkrytkaESP

W celu sprawdzenia przez pracownika Działu Nauki wniosku w systemie OSF pod względem formalnym, prosimy o dodanie odpowiedniej osoby jako "Zarejestrowanego użytkownika OSF". Lista wydziałów i instytutów obsługowanych przez poszczególne osoby znajduje się w zakładce Dział Nauki - kontakty.

Ważne! Obowiązujące na naszej uczelni terminy zgłaszania wniosków projektowych do Działu Nauki oraz przekazywania ich do podpisu - link


NARODOWE CENTRUM NAUKI - atualnie otwarte wybrane konkursy:    

OPUS 24 + LAP/WEAVE - link do ogłoszenia - termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 roku do godz. 16:00

PRELUDIUM BIS 4 - link do ogłoszenia - termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 roku do godz. 16:00

        SONATA 18 - link do ogłoszenia - termin składania wniosków do 15 grudnia 2022 roku do godz. 16:00

 

Pełna lista konkursów NCN znajduje sie na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy


MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI - aktualne i planowane konkursy:

       NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA - aktualnie brak naborów wniosków

       Link do strony programu Nauka dla Społeczeństwa

       NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - aktualnie brak naborów wniosków

       Link do strony programu NPRH

       DOSKONAŁA NAUKA i SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - aktualnie brak naborów wniosków

       Link do strony programu DN

       Link do strony programu SON

       STYPENDIA Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców - do 31 grudnia 2022 roku

       Link do strony MNiSW - stypendia      

       ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH - aktualnie brak naborów wniosków

       Link do strony programu RCN

Więcej informacji na temat programów i przedsięwzięć Ministra można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/programy-i-przedsiewziecia


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie: harmonogram konkursów na 2022 rok


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie: http://www.fnp.org.pl/