Tytuł wynalazku Nr patentu/zgłoszenia Forma ochrony Data zgłoszenia Terytorium ochrony Opis/link
Sposób separacji chorobotwórczych bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus ureus oraz grzybów Candida albicans 222963 patent 2012 Polska  Opis
Sposób otrzymywania ligandów karbenów N-heterocyklicznych NHC, ich prekursorów i soli azoliowych oraz ich zastosowanie  229016  patent 2013   Polska  Opis
Ultrafast photomagnetic recording in a dielectric medium using anisotropic ions effective Gilbert damping  US 10 037 777  patent  2017  USA  
Sposób otrzymywania multifunkcjonalnego nanosystemu  232982  patent  2013 Polska    Opis
Sposób rekonstrukcji obrazu w elektrycznej tomografii impedancyjnej / A method of image reconstruction in electrical impedance tomography  PL/EP 3649934        DE 60 2018 011 340.1  patent  2018  Polska, Niemcy  Opis
Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza 4 (HE 4) 241404  patent  2020  Polska  Opis
Biosensor do oznaczania interleukiny 6 (IL-6) techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging 241405  patent  2020 Polska   Opis
Urządzenie do oznaczeń metodą powierzchniowego rezonansu plazmonów oraz sposób wykonywania oznaczenia tą metodą P.430983  zgłoszenie krajowe  2019  Polska  Postępowanie w toku
Sposób określania oporności powierzchniowej / A method for determining sheet resistance P.434393  US16907450 zgłoszenie krajowe + USA  2020  Polska, USA Postępowanie w toku 
Biosensor do oznaczania kortyzolu techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging P.434430 zgłoszenie krajowe 2020 Polska  Postepowanie w toku
Sól imidazoliowa, będąca pochodną kwasu litocholowego, sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowania P.438355 zgłoszenie krajowe + PCT 2021    
Sposób rejestracji hologramów w progowym ośrodku optomagnetycznym  P.439338  zgłoszenie krajowe  2021  Polska  
Chip immunosensora dla powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji imaging  P.438864  zgłoszenie krajowe  2021  Polska  
Panel biosensorów ginekologiczno-onkologicznych do równoczesnego specyficznego oznaczania
stężenia biomarkerów w płynach ustrojowych i homogenatach tkankowych techniką
powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging
P.439230 zgłoszenie krajowe 2021 Polska  
Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia receptora VEGF-R2 w płynach ustrojowych i homogenatach tkankowych technikąpowierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging  P.439848 zgłoszenie krajowe 2021 Polska  
Biosensor do ilościowych oznaczeń PARP-1 w ludzkich płynach ustrojowych P.441141 zgłoszenie krajowe 2022 Polska  
Biosensor do oznaczania neuropiliny-1 techniką matrycowego powierzchniowego rezonansu
plazmonów w wersji Imaging
P.441547 zgłoszenie krajowe 2022 Polska  
Wzorzysty wyświetlacz z podświetleniem krawędziowym do użytku w badaniu wzrokowych potencjałów wywołanych z jednoczesnym obrazowaniem MR / Patterned edge-illuminated display for use in examination of visual evoked potentials with simultaneous MR Imaging P.439803 EP21214782 zgłoszenie krajowe i europejskie  2021