Zbigniew Galus

Prof. Zbigniew Galus urodził się w 1934 roku w Szczaworyżu k. Buska Zdroju. Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Łódzkim, tam też rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną. W 1957 r. przeniósł się na Uniwersytet Warszawski. Wielkim osiągnięciem prof. Galusa było stworzenie znanej w kraju i za granicą warszawskiej szkoły elektrochemii.


Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, jednym z najczęściej cytowanych polskich chemików. Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (tzw. „Polski Nobel”), a także Nagrodę i Medal Marii Skłodowskiej-Curie, przyznawane przez Polską Akademię Nauk. Prof. Zbigniew Galus jest członkiem honorowym Komitetu Chemii Analitycznej PAN.