Zadania projektu:

Zadanie 1 - Organizacja i realizacja I Modułu edukacyjnego :”Zagadka kryminalna” rozwijającego kompetencje w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego.

Zadanie 2 - Organizacja i realizacja II Modułu edukacyjnego :” Młodzi agenci w laboratoriach Instytutów Biologii i Chemii” rozwijającego kompetencje w zakresie myślenia kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.

 

Harmonogram projektu:

- Rekrutacja: wrzesień 2017 r. (I edycja); wrzesień 2018 r. (II edycja); wrzesień 2019 (III edycja).

- Realizacja zajęć w ramach I Modułu edukacyjnego: 10-12.2017 r. (I edycja); 10-12.2018 r. (II edycja); 10-12.2019(III edycja).

- Realizacja zajęć w ramach II Modułu edukacyjnego: 12.2017 r. – 06.2018 r. (I edycja); 12.2018 r. – 06.2019 r. (II edycja); 12.2019 – 06.2020 (III edycja).

- Wydanie dyplomów ukończenia zajęć w ramach projektu "Kryminalne zagadki Kampusu UwB": 06.2018 r. (I edycja); 06.2019 r. (II edycja); 06.2020 (III edycja).