Podróże zagraniczne pracowników do Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny - reguluje zarządzenie Rektora nr 26 z 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru polecenia wyjazdu służbowego oraz wzoru rozliczenia zaliczki dla pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w w Wilnie - Wydział Ekonomiczno - Informatyczny.

 

 

                                                   PROCEDURA WYJAZDOWA                                         AKTY PRAWNE