Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (treść ustawy).
 
NCBR jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach trzech programów operacyjnych w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020, tj.: Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Polska Cyfrowa (PO PC). Aktualnie otwarte konkursy - link do strony
 
Przydatne linki:


Strona internetowa NCBR: http://www.ncbir.pl/


Programy strategiczne NCBR: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/


Programy krajowe: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/


Programy międzynarodowe: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/


Fundusze europejskie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/