WOTT realizuje obecnie dwa projekty


 

"INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0" to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do jednostek działających na rzecz nauki, mający na celu pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, rozwój innowacyjności oraz pomoc naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami przy wdrażaniu innowacyjnych projektów.
 

Wejdź na stronę projektu


 

orazPilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami, który otrzymał dofinansowanie ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Cel Projektu

Głównym celem Projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. 

 

Wejdź na stronę projektu