Studia Wschodniosłowiańskie

adres: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Pok. 68, 15-420 Białystok
e-mail: ifw@uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
2001 r.
 
ISSN:
1642-557X
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 150 egz.
 
medium:
papierowe

„Studia Wschodniosłowiańskie” – rocznik naukowo-teoretyczny poświęcony badaniom nad literaturą i językami narodów wschodniosłowiańskich w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Zamieszcza artykuły w języku polskim, językach wschodniosłowiańskich oraz w innych językach europejskich. Zawiera dział recenzji (publikacji krajowych i zagranicznych) i sprawozdań z sesji oraz konferencji naukowych.


Redaktor naczelny:
tom X – XI – Leonarda Dacewicz
tom IX – Wanda Supa
tom I – VIII ­– Halina Twaranowicz
 
Rada Naukowa: Natalia Ananiewa (Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa), Dmytro Buczko (Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet Tarnopolski im. W. Gnatiuka), Aleksandra Cieślikowa (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), Zofia Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski), Ludmiła Czernyszowa (Państwowy Uniwersytet Białoruski w Mińsku), Zinaida Charitonczik (Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Mińsku), Tatiana Gridina (Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet Uralski w Jekaterinburgu), Milan Harvalik (Czeska Akademia Nauk w Pradze),  Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Bogusław Nowowiejski (Uniwersytet w Białymstoku), Igor Żuk (Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały) 
 
Komitet Redakcyjny:  Zofia Abramowicz,Lilia Citko, Leonarda Dacewicz, Roman Hajczuk, Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska, Walentyna Mieszkowska (sekretarz), Wanda Supa, Halina Twaranowicz, Vladimir Zaika,
 
Redakcja Językowa: Evguenia Maximovitch, Kirk Palmer, Bazyli Siegień, Urszula Sokólska