Rocznik Teologii Katolickiej

e-mail: ktk@uwb.edu.pl
www: www.ktk.uwb.edu.pl/rtk
 
ukazuje się od:
2002
 
ISSN:
1644-8855
 
periodyczność i nakład:
rocznik, 250 egz.
 
medium:
papierowe i on-line

„Rocznik Teologii Katolickiej” jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych, ale także o charakterze inerdyscyplinarnym, z nurtu nauk filozoficznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.
 
The Annualof Catholic Theology is a scientific yearly magazine promoting theological sciences. It publishes articles representing both different branches of theology and philosophy, humanities, social, medical and natural sciences. The journal serves the promotion of the achievements of local researchers and those who cooperate with the Chair of Catholic Theology of the University of Bialystok. The articles published in the journal are dedicated to ethic, social, religious and multicultural problems. The purpose of the journal is to share the authors' research results with other scientific centres home and worldwide.
 
Redaktor naczelny: ks. dr Andrzej Proniewski
 
Rada naukowa:
Ks. abp prof. dr hab. Edward Ozorowski (Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne - Białystok), ks. prof. dr hab. Anzolin Chiappini (Facoltà di Teologia - Lugano), ks. prof. dr hab. Remigiusz Degórski (Pontificia Università San Tommaso Angelicum - Roma), ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa), ks. prof. dr hab. Manfred Hauke (Facoltà di Teologia - Lugano), prof. dr hab. Emmanuel Lemana (Université Catholique D’Afrique Centrale - Yaoundé), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (Uniwersytet Opolski - Opole), ks. prof. dr hab. Andrus Narbekovas (Vytauto Didžiojo Universitetas - Kaunas, Mykolo Romerio Universitetas - Vilnius), dr hab. Elżbieta Osewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa), ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Kraków), ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (Katolicki Uniwersytet Lubelski - Lublin), ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa), ks. prof. Hans Christian Schmidbaur (Facoltà di Teologia - Lugano), ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (Papieski Wydział Teologiczny - Wrocław), ks. prof. dr hab. Józef Zabielski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawa)