Wydział Biologii

 
adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
telefon: 85 745 83 83
fax: 85 747 01 14
e-mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl
www: https://biologia.uwb.edu.pl/
 
Dziekan:
dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB

 Wydział Chemii

 
adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok
telefon: 85 745 71 40
fax: 85 747 01 14
e-mail: chemia@uwb.edu.pl
www: https://chemia.uwb.edu.pl/
 
Dziekan:
prof. dr hab. Joanna Karpińska

 Wydział Ekonomii i Finansów

 
adres: ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
telefon: 85 745 77 11
fax: 85 741 46 85
e-mail: weif@uwb.edu.pl
www: https://www.weif.uwb.edu.pl/
 
Dziekan:
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

 Wydział Filologiczny

 
adres: Plac NZS 1, 15-420 Białystok
telefon: 85 745 74 46
fax: 85 745 74 78
e-mail: filolog@uwb.edu.pl
www: http://filologia.uwb.edu.pl
 
Dziekan:
prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski

 Wydział Fizyki

 
adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L, 15-245 Białystok
telefon: 85 745 7222
fax: 85 745 72 23
e-mail: fizyka@uwb.edu.pl
www: https://physics.uwb.edu.pl/
 
Dziekan:
prof. dr hab. Jan Cieśliński

 Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 
adres: Plac NZS 1, 15-420 Białystok
telefon: 85 745 74 43
fax: 85 745 75 29
e-mail: dean@uwb.edu.pl
www: http://historia.uwb.edu.pl/
 
Dziekan:
dr hab. Tomasz Mojsik

 Wydział Matematyki

 
adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok
telefon: 85 738 82 84
e-mail: office@math.uwb.edu.pl
www: https://math.uwb.edu.pl/ 
 
Dziekan:
dr hab. Alina Dobrogowska, prof. UwB

 Wydział Nauk o Edukacji

 
adres: ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 73 90
fax: 85 745 73 95
e-mail: noe.sekretariat@uwb.edu.pl 
www: http://noe.uwb.edu.pl/
 
Dziekan:
Prof. dr hab. Mirosław Sobecki

 Wydział Prawa

 
adres: ul. A. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
telefon: 85 745 71 46
fax: 85 740 60 89
e-mail: wp-sekr@uwb.edu.pl
www: https://prawo.uwb.edu.pl
 
Dziekan:
Prof. dr hab. Mariusz Popławski

 Instytut Filozofii

 
adres: Plac NZS 1, 15-420 Białystok
telefon: 85 745 71 01
fax: 85 745 71 01
e-mail: if@uwb.edu.pl
www: http://filozofia.uwb.edu.pl/
 
Dyrektor:
prof. dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska


Instytut Informatyki

 
adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok
telefon: 85 738 83 33
e-mail: sekretariat@ii.uwb.edu.pl
www: https://ii.uwb.edu.pl
 
Dyrektor:
prof. dr hab. Eugeniusz Zieniuk


Instytut Socjologii

 
adres: Plac NZS 1, 15-420 Białystok
telefon: 85 745 71 04
fax: 85 745 71 04
e-mail: isoc@uwb.edu.pl
www: http://soc.uwb.edu.pl/
 
Dyrektor:
dr hab. Małgorzata Anna Bieńkowska, prof. UwB

 Instytut Studiów Kulturowych

 
adres: ul.Świerkowa 20 (budynek B), 15-328 Białystok
telefon: 85 745 74 66
e-mail: kulturoznawstwo@uwb.edu.pl
www: http://kulturoznawstwo.uwb.edu.pl/
 
Dyrektor:
dr hab. Alicja Pelagia Kisielewska, prof. UwB

 Instytut Zarządzania

 
adres: ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
telefon: 85 745 77 15
e-mail: iz@uwb.edu.pl 
www: https://iz.uwb.edu.pl/
 
Dyrektor:
dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB

 Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

 
adres: Kalvariju G. 143, LT-08221 Vilnius
telefon: 00370 5 276 67 39, + 48 85 745 79 72
fax: 00370 5 276 67 39
e-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
www: http://www.uwb.lt/
 
Dyrektor:
dr hab. Jerzy Halicki prof. UwB