Prorektor ds. studenckich

Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB

 
adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 70 75
e-mail: prorektor.studenci@uwb.edu.pl
 
Sekretariat prorektora:
Aneta Walendziuk

 


 

Miejsce zatrudnienia:
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji, Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej, Zakład Diagnoz Środowisk Wychowawczych.

Prowadzi zajęcia między innymi z:
diagnostyki pedagogicznej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, współczesnych problemów pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Wykształcenie:
1993 – magister pedagogiki, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
2003 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet w Białymstoku
2015 – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doświadczenie zawodowe:
1993 - 2003 – asystent w Katedrze Edukacji Międzykulturowej
2004 - 2016 –  adiunkt w Katedrze Edukacji Międzykulturowej
2016 - 2019 – kierownik Zakładu Diagnoz Środowisk Wychowawczych
2018 - 2020 – pełnomocnik Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. Centrum Edukacji Ustawicznej
Od 2017 roku zatrudniona na stanowisku profesora UwB.

Członkostwo:
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych
Comparative Education Society in Europe - CESE

Dorobek naukowy:
ponad 80 publikacji naukowych autorskich i współautorskich (monografie, artykuły)

Prywatnie:
żona i matka
zainteresowania: podróże, joga i nordic walking